Att tänka på inför installation av ny eldstad

Anmälan

För att göra en nyinstallation krävs en del förarbete. Det första man bör göra är att kontrollera med kommunen om det behöver göras en anmälan till dem. I de allra flesta fall är det en anmälningspliktig åtgärd att installera nya eldstäder och skorstenar men det finns undantag. På kommunens hemsida finns det information om hur en anmälan går till och vilka bilagor som behövs för att få ett startbesked. Det går också att göra anmälan direkt på nätet om man har bank-ID. Har ni frågor angående anmälan ta kontakt med kommunen direkt. 

Här nedan kan du ladda ner Årjängs kommuns pappersblankett.


Bilagor

 • kontrollplan 
 • prestandadeklaration 
 • enkel planritning

  En kontrollplan är ett dokument med kontrollpunkter som kontrolleras vid besiktningen efter installationen. Denna kontrollplan kan vi hjälpa till att fylla i och skicka in till kommunen vid anmälan. Kontakta oss om ni vill ha hjälp med detta.

  Prestandadeklarationen visar eldstadens prestanda. I prestandadeklarationen skall information om verkningsgrad och koloxidutsläpp finnas med. De olika eldstädernas prestandadeklaration finns oftast att ladda ner på tillverkarens eller försäljarens hemsida.

  En enkel planritning som inte behöver vara skalenlig över våningsplanet där den nya eldstaden med skorsten skall vara markerad. 

  Här nedan kan ni ladda ner en blankett för kontrollplan. 

Välja eldstad

Det finns miljökrav att förhålla sig till idag. De nya eldstäder som säljs i Sverige idag bör vara testade och godkända. För att vara säker på att den eldstad som man har valt ut är godkänd så kontrollera detta med kommunen innan köp. Det kan finnas möjlighet att montera in gamla eldstäder i speciella fall. Kontakta alltid kommunen får råd och anvisningar om hur ni ska gå tillväga om ni har tänkt att installera en begagnad eldstad. 


Installera eldstaden 

När ni har kommit så lång som att startbesked har erhållits och eldstaden skall installeras finns det några tips på hur man undviker att få anmärkningar på besiktningen efteråt. Är man det minsta osäker på någonting kring installationen kontakta oss innan det har blivit några fel. Ibland kan det vara nödvändigt med ett besök innan för att till exempel kontrollera om det är möjligt att använda en viss rökkanal i skorstenen. I många fall kan det räcka med rådgivning på telefon. 

Det kan vara bra att dokumentera med bilder under installationens gång allt som blir dolt efter montering. Det behöver finnas måttangivelser med t.ex. en tumstock eller liknande. Dessa bilder kan antingen finnas på plats vid besiktningen eller skickas med mail eller mms.

Det är viktigt att följa den svenska installationsanvisningen vid installation. Det är speciellt viktig att följa de måttangivelser som finns till brännbart material.

Eldstadsplan på golvet av obrännbart material, som plåt, glas eller klinker skall finnas på golvet. Det finns minimått på hur stor den behöver vara som skiljer sig beroende på typ och utformning av eldstaden. 

På taket behövs det olika typer av säkerhetsanordningar för att på ett säkert sätt kunna beträda taket. Det kan se ut på många olika sätt med allt i från hur fastigheten och yttertaket är konstruerad. Det vanligaste är att det krävs en takstege eller lösa taksteg på yttertaket. Ett glidskydd bredvid uppstigningsstället för undvika att markstegen kan glida åt sidorna eller bakåt och en markstege av lättmetall i bra skick som räcker upp till nocken och kan hakas fast i glidskyddet.


Besiktning efter installation

När installationen är klar och det finns en eldstadsplan monterad och godkända takskyddsanordningar på taket är det dags att boka in en tid för besiktning av den nya installationen. Vi försöker att hålla ner kötiderna för besiktningar men räkna med att det kan ta 2-3 veckor att få tid, ibland ännu längre. Många gånger klarar vi av att ge en tid betydligt snabbare än så. 

Det behöver finnas installations- och monteringsanvisning till både skorsten och eldstad på svenska. Dessa skall finnas på plats vid besiktning.


Slutbesked från kommunen

I de fall installationen är anmälningspliktig får inte eldstaden tas i bruk förrän besiktning är gjord och kommunen har erhållit protokollet och den underskrivna kontrollplanen och utfärdat ett slutbesked. I de fallen vi har gjort både besiktningen och kontrollplanen så skickar vi in dessa handlingar till kommunen.