Länkar


Några nyttiga länkar med regler m.m.SSR, Sveriges Skorstensfejaremästars Riksförbund. 


Information från MSB om sotning och brandskyddskontroll. Finns länkar till lagtexter m.m.


Information från Årjängs kommun angående anmälan för installation av ny eldstad/skorsten. Där finns även möjlighet att göra anmälan direkt på nätet. 


Blankett för anmälan av ändring av eldstad/skorsten, Årjängs kommun