INTERVALL

Hur ofta skall dina eldstäder sotas och brandskyddskontrolleras?