FRITIDSHUS

Har ni ett fritidshus i Årjängs kommun? Läs gärna igenom informationen nedan

Vi har inte fullständigt register på fritidshus, så det kan hända att vi inte har varit hos er för sotning eller brandskyddskontroll. Vi får inga ändringar av ägare eller nya adresser per automatik så det är därför mycket viktigt att om ni köper eller säljer ett hus så kontakta oss och meddela detta så vi får rätt uppgifter. Det gäller även om ni flyttar och byter adress. Vid planering av fritidshus kan det vara så mycket som över 50 % som vi inte kommer in och kan utföra något arbete hos, då främst p.g.a. att vi har fel ägare eller adress. 

Regelverket säger att eldstäder i fritidshus skall sotas minst vart tredje år och en brandskyddskontroll skall göras vart sjätte år. Så vet ni om att vi inte har varit hos er någon gång under de tre senaste åren så kontakta oss för att beställa sotning och om det behövs även brandskyddskontroll. Om inte sotning och brandskyddskontroll utförs med rätt intervall så blir det automatiskt eldningsförbud på aktuell eldstad. Ni kan läsa mer om sotning och brandskyddskontroll under fliken våra tjänster. Vill ni läsa lagtexter så finns det nyttiga länkar på länksidan. 

Vi har endast en personal som har behörighet att utföra brandskyddskontroll, därför kan det bli lång väntetid för att få arbetet utfört. Tänk på att beställa tid i god tid om det bara är under begränsad period som ni är i ert fritidshus. Normalt så har vår personal semester under juli månad. Under denna tid är det mycket svårt att få utfört sotning och brandskyddskontroll. 

Vi försöker att beta av fritidshusen områdesvis. Det är begränsad tid under sommarperioden som vi aviserar sotning och brandskyddskontroll på fritidshus. Detta medför att vi inte hinner ta mer än ett till tre områden per år. Det kan hända att vi blir försenade med sotning och brandskyddskontroll i fritidshus. 

Har ni fått tid för sotning och eller brandskyddskontroll är det viktigt att ni lämnar återbud eller bokar om tiden, i god tid för att undvika att vi debiterar en grundavgift. Vi har svårt att boka om tider när vi planerar fritidshus, så har ni möjlighet att ordna så vi kan komma på aviserad tid är vi mycket tacksamma. 

Vi har en ganska stor del fritidshus i vår kommun som används i lite större omfattning än vanligt. Dessa eldstäder kan behöva sotas lite oftare än normalt, upp till en gång per år. Eldar ni mer än 500 kg ved som motsvarar ca 1 kubikmeter per år så behöver vi se över intervallet. Det finns möjlighet att få sotat tillsammans med de vanliga helårsbebodda husen. Det kan då bli sotning på andra tider på året än sommaren. Så vet ni med er att ni använder eldstäderna i större omfattning, kontakta oss för att bestämma lämpligt intervall. 

Sammanfattning:

  • Kontakta oss vid försäljning/inköp av fritidshus, så vi får korrekta uppgifter. 
  • Kontakta oss om ni byter adress.
  • Har ni inte fått sotat på tre år, kontakta oss för att beställa tid för sotning. 
  • Har det inte varit brandskyddskontrollerat på sex år, kontakta oss för att beställa tid för brandskyddskontroll. 
  • Kontakta oss om det blir ändringar så som att ni slutar elda i någon eldstad eller vill montera in en ny eldstad. 
  • Använder ni någon eldstad i större omfattning än normalt, kontakta oss för att se över intervallet.