BYTA SOTNINGSTID

Har ni fått avisering om sotning och inte har möjlighet att ta emot sotaren på aviserad dag? På aviseringslappen så finns det koder att logga in med, saknas dessa uppgifter så måste ni kontakta oss på telefon eller e-post för att byta tid för sotning. Klicka på länken nedan för att komma till ombokningsportalen.  

Det finns alltid möjlighet att ringa eller skicka e-post för att boka om sotningstiden. Då finns det möjlighet att få tider som inte finns i ombokningsportalen. 

Om det inte finns tider för ombokning när sotaren är i närområdet så kan det bli extra avgifter för att boka om sin sotningstid. 


INFORMATION OM BYTE AV SOTNINGSTID

Vid byte av tid eller dag gäller följande:

• Vid giltig orsak - akut sjukdom, dödsfall och begravning - så byter vi tid eller dag utan extra kostnad för er, men kontakta oss så snabbt ni har möjlighet.

• Vid andra orsaker - t.ex. semesterresor, jakt och eget arbete - så byter vi tid och dag utan extra kostnad endast om det finns tid i planeringen och sotaren är i ert närområde på den nya tiden, annars debiteras extra kostnader.

Byte av tid eller dag skall göras senast en vecka innan sotningsbesöket. Senare meddelat byte av tid eller dag debiteras extra kostnader. 

Om ni inte har meddelat oss återbud, byte av tid/dag, uppgörelse med nycklar eller annat, och sotaren kommer hem till er, och då inte kan eller får utföras sitt arbete hos er, så kommer en grundavgift att debiteras.

OBS! Ibland händer det att vi måste får planera om och då kan ni ha fått aviseringen kortare tid än 2 veckor innan sotningstillfället. Då får ni meddela oss återbud och ändringar så snart ni har möjlighet.