BRANDSKYDDSKONTROLLS-INTERVALLER

Värmepannor

- Eldning med fasta bränslen, t.ex. ved, spannmål eller flis:                                                                            3 år
(pelletsbrännare installerad i befintlig panna)

- Eldning med olja, gas eller pellets
(pelletspanna speciellt gjord för pellets, ej insatt pelletsbrännare i befintlig panna):                                    6 år    

Lokaleldstäder

- För lokaleldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det
utrymme i vilket den är uppställd eller vedspis som används till matlagning.                                                 3 år
(eldstäder med sotningsintervall 1 gång per år eller oftare)                      

- För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan för uppvärmning av det
utrymme i vilket den är uppställd (eldstäder med sotningsintervall vart tredje år)                                          6 år

- Eldstaden är belägen i ett fritidshus:                                                                                                               6 år