TA I BRUK ELDSTAD

Det finns några tillfällen som det kan vara bra att kontakta sotaren i den kommun man bor i, här är några exempel där det är viktigt att ni kontaktar oss. 


Obrukade eldstäder

En obrukad eldstad skall vara helt obrukad, den får alltså inte användas alls. Eldas det bara någon gång under de senaste tre åren så skall statusen på eldstaden vara aktiv och den skall då ha tidsintervall på tre år. 

Har ni eldstäder som inte varit använda kontinuerligt? Om det var länge sedan en eldstad brukades så behöver vi kontrollera dem så att det är säkert att börja elda igen. Det kan hända mycket under tiden som eldstaden har varit obrukad. Eldstaden kan ha gått sönder. Skorstenen kan ha blivit otät. Rökkanalen kan ha blivit tät av nerfallna stenar eller fågelbon. Det kan leda till att det ryker in i huset eller i värsta fall kan det sluta med eldsvåda om anläggningen inte är säker. 

Ta därför alltid kontakt med oss innan ni har tänkt börja elda i eldstäder som ni inte har brukat på ett tag.

Det är inte ovanligt att vi har markerat era eldstäder som obrukade eller att de har en lång tidsintervall mellan sotningarna. Då blir dessa eldstäder inte utplockade i planeringen och ni får då inte något brev om sotning. Därför är det viktigt att ni hör av er så att vi kan få rätt status och tidsintervall på eldstaden. 


Fritidshus

Har ni ett fritidshus som ni har för avsikt att bosätta er i eller där ni brukar eldstäderna mer än till trivseleldning? Det normala är att ett fritidshus används i mycket mindre omfattning så att tidsintervallet mellan sotningarna är tre år. Det är inte så ovanligt fritidshus används i lite större omfattning. Det kan då behöva sotas oftare under dessa förhållanden. 

Kontakta oss om ni har tänkt att flytta in permanent i ert fritidshus eller om ni är där kontinuerligt under året och eldar mer frekvent. Köpt nytt hus

Om ni har köpt ett nytt hus så ta kontakt med oss innan ni tar eldstäderna i bruk. 

Det kan vara så att eldstäder har eldningsförbud på grund av utebliven sotning eller andra skäl.

Vi får heller inte in några uppgifter per automatik om nya ägare så vi behöver även uppgifter om er som kund. Utan korrekta ägaruppgifter så kommer inte våra aviseringar att nå er som är nya ägare. Andra ändringar som påverkar tidsintervallet

Det är viktigt att meddela oss förändringar som påverkar tidsintervallen på eldstaden. Det händer att eldstäder har fel status och/eller fel tidsintervall. Vid vår planering kommer då eldstäder med för sotning som inte behöver sotas och andra som verkligen skulle behöva sotas inte blir utplockade. Därför är det viktigt att meddela till oss när förändringen görs enligt listan nedan.

  • börjar elda mer frekvent i en eldstad, t.ex. en sekundär eldstad som förut har används till trivseleldning. 
  • använder en eldstad mindre än förut, t.ex. vid byte till annan värmekälla
  • Slutar använda en eldstad, den skall då ha status obrukad
  • River en eldstad, får då status riven
  • Tar i bruk en eldstad som tidigare varit obrukad, behöver då få en aktiv status igen och ev. ändra intervall